×
Vakinformatie voor de totale verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie

DS Smith ondersteunt Natuurpunt in het herstellen van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen: de leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen en de vrijwilligersvereniging plantten meer dan 5. …
More than safety

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert onlangs een factsheet over drankenkartons. Hierin staat informatie over de inzameling, sortering en recycling van deze verpakkingen en welke …
LabelStream 4000 series

Oerlemans Packaging Group is voornemens de activiteiten van Papierindustrie Adriaan Dekker over te nemen. Het besluit om de voorbereidingen voor de overname in gang te zetten is vorige week maandag 7 …
End-of-line verpakkings oplossingen

Het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang hebben bekendgemaakt de eerste overeenkomsten te zijn aangegaan met afvalinzamelaars PreZero, Renewi, Remondis, RD4, Omega en Midwaste (namens onder andere …
Meer dan Packaging Systems
More
articles