×

Hogescholen gaan samenwerken met KIDV 

Monday April 16, 2018
Back to overview
Share this article
Op de derde dag van verpakkingsbeurs Empack sloten drie hogescholen een samenwerkingsovereenkomst met het het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) om het vakgebied van duurzaam verpakken in het hoger onderwijs verder te ontwikkelen. Na een presentatie van KIDV directeur Hester Klein Lankhorst over o.a. hergebruik en recycling, werden Gijs Langeveld (projectleider KIDV), Theo Clermonts (opleidingsdirecteur Food Innovation HAS Hogeschool), Simone Frederiksz (directeur Faculteit Business, Finance & Marketing van De Haagse Hogeschool) en Gerard van Haarlem (decaan Faculteit Techniek Hogeschool van Amsterdam) naar voren geroepen om de handtekening te zetten. De samenwerking vormt een onderdeel van het programma Circular Packaging Design van het KIDV.

De samenwerking met HAS, De Haagse Hogeschool (De HHs) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) is opgezet vanuit reeds bestaande samenwerkingen tussen de hogescholen en KIDV. De HHs heeft reeds twee keuzemodules (minors) op het onderwerp verpakken, de HAS heeft een verpakkingsspecialisatie en de HvA is bezig om een minor rond dit onderwerp op te zetten. Doel van de overeenkomst is om de bestaande samenwerking te bestendigen, er een onderzoeksimpuls aan toe te voegen en nieuwe kennis naar de bedrijfspraktijk te vertalen. Zo kunnen de partijen een bijdrage leveren aan (het versnellen van) de ontwikkeling van het vakgebied duurzaam verpakken en geven zij een impuls aan de kennisinfrastructuur, zodat bedrijven duurzaam verpakken een stevige plek kunnen geven in hun ontwerpprocessen. De effecten hiervan moeten snel merkbaar zijn.

Circulaire economie
Dat is belangrijk omdat er sprake is van groeiende ambities op het gebied van duurzaam verpakken in de transitie naar een circulaire economie, zowel bij overheden als bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe doelen voor hergebruik en recycling uit het EU-pakket ‘Closing the loop’ en de ‘European strategy for plastics in a circular economy’ en aan het Grondstoffenakkoord en de daaruit volgende transitieagenda’s in Nederland. En zo maakten elf grote multinationals in januari 2018 tijdens het World Economic Forum in Davos bekend dat zij voor 2025 hun kunststof verpakkingen zo gaan produceren dat deze volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Daarbij zullen vele bedrijven in hun voetsporen volgen. Voor het realiseren van deze ambities moeten concrete stappen worden gezet, waarbij bedrijven behoefte hebben aan toegepaste kennis om de juiste afwegingen en keuzes te kunnen maken.

Praktijkgericht onderzoek
Duurzaam verpakken betekent het ontwikkelen van verpakkingen die zo min mogelijk impact op het milieu hebben, zonder dat daarbij de kwaliteit van het verpakte product in het geding komt. Dat houdt in dat de verpakking zo wordt ontworpen, geproduceerd en verwerkt, dat hij zo min mogelijk grondstoffen nodig heeft en opnieuw kan worden gebruikt of gerecycled. Het verduurzamen van het ontwerp van verpakkingen vergt dat professionals in de praktijk over relevante kennis en kunde beschikken. De overeenkomst van het KIDV en de hogescholen draagt hieraan bij, via praktijkgericht onderzoek, via het ontwikkelen en verspreiden van kennisproducten zoals tools, ontwerpen en modellen en via het opleiden van de toekomstige professionals.

Kijk voor meer informatie op www.kidv.nl