×

NVC PUMA Report beantwoordt moeilijke vragen over verpakkingen en recycling

Monday March 11, 2024
Back to overview
Share this article
Aankomende donderdag organiseert het NVC PUMA de achtste PUMA-jaarbijeenkomst in het Van der Valk Hotel in Vianen. Het NVC belooft dat het een dag wordt vol ‘ongemakkelijke vragen’ en ‘onthullende antwoorden’ over verpakkingsrecycling in Nederland.

Het PUMA-project is de collectieve inspanning van de zakelijke verpakkingsgemeenschap om een einde te maken aan verpakkingen als wereldwijd milieuprobleem. De PUMA-deelnemers komen één keer per jaar bijeen in de plenaire vergadering. Op basis van het PUMA Manifest worden de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen en milieu in het afgelopen jaar gepresenteerd, gedeeld en becommentarieerd.

Hoe gaat het met de verpakkingsrecycling?
Michael Nieuwesteeg, Managing Director van het NVC, geeft alvast een aantal voorbeelden van vragen die tijdens de bijeenkomst aan bod komen. “Hoeveel plastic afval importeert en exporteert Nederland jaarlijks? Hoe verhouden deze hoeveelheden zich tot de hoeveelheid ingezamelde plastic verpakkingen? Hoeveel zijn de afgelopen jaren de kosten gestegen die het bedrijfsleven maakt voor de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en zusterorganisaties, onder de paraplu van het nieuw bedachte VERPACT? Hoe hoog worden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven? Wat betekent ‘recycling’ nu eigenlijk precies? En hoe circulair is ‘circulair’ als het om het recyclen van bijvoorbeeld voedselverpakkingen gaat?”

Geïnteresseerden kunnen op 14 maart meedenken en meelezen. De rapporten zijn na afloop kosteloos mee te nemen ter verdere bestudering. Meer informatie via www.nvc.nl/puma.