×

DS Smith en Mondi bereiken principeakkoord

Thursday March 14, 2024
Back to overview
Share this article
De raden van bestuur van Mondi en DS Smith hebben een principeakkoord bereikt over de belangrijkste financiële voorwaarden van een mogelijk bod op alle aandelen door Mondi op DS Smith. Mondi zal daarbij het volledige geplaatste en uit te geven aandelenkapitaal van DS Smith verwerven.

Het voortzetten van de combinatie is onder meer afhankelijk van het bereiken van overeenstemming over de overige voorwaarden van een bod, met inbegrip van regelgevingskwesties en de voltooiing van een wederzijds bevestigend ‘due diligence’-onderzoek naar tevredenheid van Mondi en DS Smith.

De aandeelhouders van Mondi zullen 54 procent van de aandelen in handen hebben. De aandeelhouders van DS Smith zullen 46 procent bezitten van het geplaatste en uit te geven aandelenkapitaal van Mondi.

Philip Yea wordt de voorzitter, Andrew King wordt Chief Executive Officer en Mike Powell wordt de Chief Financial Officer van de uitgebreide Mondi Group en er wordt verwacht dat drie niet-uitvoerend bestuurders van DS Smith zullen toetreden tot de uitgebreide Raad van Bestuur van Mondi Group.

Verwachte samenwerkingsvoordelen
Bij het bereiken van een principeakkoord over de belangrijkste voorwaarden hebben beide Raden rekening gehouden met de substantiële samenwerkingsvoordelen die volgens hen zullen voortvloeien uit de combinatie van de twee pan-Europese bedrijven, en met de daaruit voortvloeiende toegevoegde waarde die zou moeten toekomen aan de aandeelhouders.

Deze samenwerkingsvoordelen zullen naar verwachting voortkomen uit verticale integratie en zeer complementaire posities en expertise op het gebied van containerkarton, golfkartonoplossingen en flexibele verpakkingen, evenals de verwachte schaalvoordelen en efficiëntie binnen een gecombineerde toeleveringsketen en administratie.

Mondi en DS Smith voeren momenteel een analyse uit om de hoeveelheid samenwerkingsvoordelen te valideren. Ze zijn van plan hierover meer informatie te publiceren, samen met de volgens de Code vereiste rapporten.

Meer informatie via deze LINK.