×

Testcentrum Circulaire Plastics komt in Heerenveen

Tuesday January 22, 2019
Back to overview
Share this article
Binnen het landelijke testcentrum zal onderzoek worden gedaan naar nieuwe mogelijkheden om plasticafval te sorteren en recyclen. Centraal staat het duurzaam hergebruiken van de plastics, in plaats van het weggooien of verbranden ervan.

Het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) zal in onafhankelijke positie werken aan verbetering van de technieken voor sorteren en recyclen van kuststof verpakkingen. Tevens zal het centrum kennis over plastics, circulariteit en hergebruik gaan delen met bezoekers. Ook onderwijsinstellingen, zoals NHL Stenden Hogeschool, zullen gaan bijdragen aan het nieuwe kenniscentrum.

Ecopark De Wierde in Heerenveen wordt de nieuwe locatie van het landelijk testcentrum, daarover zijn afspraken gemaakt door Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) en gedeputeerde De Rouwe (Economische Zaken, CDA). De Rijksoverheid, de provincie Fryslân en het Afvalfonds Verpakkingen hebben de benodigde investering van 3 miljoen euro bijeengebracht.

Bekijk voor meer informatie de website van het NTCP.