×

Merkentrouw ingeruild voor duurzamere consumptie?

Friday May 27, 2022
Back to overview
Share this article

Belgen zijn bijzonder trouw aan hun voedingsmerken, slechts één op de vier zegt dat niet te zijn. Toch vindt zestig procent dat hun honkvaste merktrouw steeds meer moet inboeten voor de duurzaamheid van de voeding en de verpakking*. Ruim de helft staat immers wantrouwiger dan voorheen tegenover voedselmerken. Acht op de tien willen daarom meer transparantie door duidelijke informatie over de herkomst van de voedingsproducten en meer zekerheid over het duurzaam karakter van zowel het product als de verpakking. Deze opvallende evolutie in het consumentengedrag stelt de voedselketen voor belangrijke uitdagingen, die volgens Tetra Pak beantwoord moeten worden met innovatie en investeringen in het verduurzamen van die keten. Op het vlak van de verpakking investeert Tetra Pak daarom fors in innovatie die zorgt voor een ongekende connectiviteit tussen de consument en het voedingsproduct en dus meer transparantie.

*Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in april 2022 door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tetra Pak bij 1.500 Belgen. De steekproef is representatief wat betreft taal, geslacht, leeftijd en opleiding. De maximale foutmarge op 1500 Belgen is 2,43%.

Dat voor zestig procent van de consumenten duurzaamheid van voeding steeds meer voorgaat op de merktrouw, gaat samen met het groeiend gevoel van wantrouwen van consumenten in de voedselketen door een gebrek aan transparantie.

Transparante informatie over de voeding en de verpakking heeft volgens de helft van de Belgen de grootste impact op hun vertrouwen. Als deze informatie aangeeft dat het product goed is voor de gezondheid, dan geeft dat bij deze groep het vertrouwen een stevige duw in de rug. En voor 4 op 10 consumenten hangt hun vertrouwen in het voedingsproduct ook af van duidelijke informatie over de bewaarmiddelen. Ruim 7 op 10 Belgen zijn er tenslotte van overtuigd dat ze als beter geïnformeerde consument duurzamere keuzes kunnen maken.

“Ook uit eerdere onderzoeken in opdracht van Tetra Pak bleek reeds dat mensen bewuster duurzame keuzes willen maken bij het kopen van voedingsproducten. Om dat te kunnen doen, stijgt de vraag naar betrouwbare informatie over de ingrediënten en hun herkomst, veiligheid en traceerbaarheid. De verpakking speelt hierin een cruciale rol als drager van de informatie en garantie voor de veiligheid van de inhoud. Om het vertrouwen in de voedselketen te versterken, is Tetra Pak pionier in het ontwikkelen van de meest duurzame verpakkingen en het samenwerken met de industrie om de transparantie te verhogen. Deze missie wordt gedreven door investeringen in onderzoek en innovatie om duurzame, toekomstbestendige verpakkingen te blijven ontwikkelen die garant staan voor lange houdbaarheid, hoge recycleerbaarheid, minder voedselverspilling en grote voedselveiligheid,” aldus Frank Vandewal van Tetra Pak.

Transparantie van boer tot bord
Consumenten eisen steeds meer hun recht op om goed geïnformeerd te worden over de producten die ze kopen. Volgens ruim 8 op 10 Belgen zal dit belang van transparantie in de toekomst alleen maar toenemen. De informatie op de verpakking is voor 6 op 10 Belgen de belangrijkste informatiebron.Heldere informatie over de herkomst van hun voeding is eveneens voor 6 op 10 Belgen en traceerbaarheid voor 7 op 10 consumenten doorslaggevend voor hun vertrouwen, voorafgegaan door communicatie over de ingrediënten.

Maar ook de kwaliteit van de verpakking zelf is bepalend voor de keuze van de consument. Uit onderzoek dat Tetra Pak eind 2021 uitvoerde bleek al dat Belgen glas (64,4%), drankkartons en kartonnen voedselverpakkingen (46,1%) het meest veilig vinden, gevolgd door conservenblik (29,1%), plastic (21,8%) en aluminium (21,4%). 14,3% vindt geen enkel type verpakking veilig.

Ruim 1 op 3 consumenten heeft ook meer vertrouwen in een voedingsproduct als de verpakking duurzaam en recycleerbaar is. Zo associëren ruim 8 op 10 Belgen drankkartons en kartonnen voedselverpakkingen spontaan met gezonde en duurzame voeding.

Belgen geloven vooral in de kracht van technologie en innovatie om de transparantie en duurzaamheid voedselketen toekomstbestendig te maken. Zo denken 7 op 10 Belgen dat nieuwe technologieën meer en meer zullen zorgen voor een voedingsproductie zonder CO2-uitstoot én dat ze de afvalberg drastisch zullen verkleinen. Bijna 8 op 10 consumenten vertrouwen er verder op dat innovatie in de toekomst zal zorgen voor betere bewaring van voedsel en dus meer voedselveiligheid en duurzaamheid.

Verpakking verbindt consument met product
Toch is het niet eenvoudig om de groeiende consumentenvraag naar transparante informatie te beantwoorden. De meeste verpakkingen zijn relatief klein en bovendien verkiest meer dan de helft van de Belgen een strak, eenvoudig label zonder al te veel tekst. Als oplossing hiervoor moeten merken investeren in slimme verpakkingen. Zo zegt bijna 1 op 3 Belgen dat ze een QR-code met extra voedings- en verpakkingsinformatie een meerwaarde vinden. Bijna evenveel Belgen denkt hetzelfde over een app waarmee ze het product kunnen scannen om informatie terug te vinden. ‚Äč
De digitalisering breidt dan ook de traditionele rol van de verpakking uit en opent een hele wereld van nieuwe mogelijkheden: “Dankzij een unieke code op elke verpakking verbindt deze rechtstreeks het voedingsproduct met de consument die het koopt. Dergelijke QR-codes op onze verpakkingen vergroten de betrokkenheid van de consument en zorgen tegelijkertijd voor waardevolle informatie en terugkoppeling. Deze volledige traceerbaarheid op het niveau van elke individuele verpakking is binnenkort voor het eerst mogelijk en creëert een meerwaarde voor de hele voedselketen, van producent over logistiek naar consument tot en met recyclage”, besluit Stefan Follet, Key Account Director bij Tetra Pak.