×

Bio!PAC-conferentie over biobased verpakken

Thursday April 11, 2019
Back to overview
Share this article
Op 28 en 29 mei vindt de internationale conferentie rondom biobased verpakken, de bio!PAC 2019 plaats in het Maritim Hotel te Düsseldorf. Producenten en brandowners van over de hele wereld presenteren de laatste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van biobased verpakken. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor onderwerpen zoals politieke ontwikkelingen, communicatie rondom biobased verpakkingen, afvalmanagement en landgebruik.
 
Greed Serendipity organiseert deze conferentie voor de derde keer in samenwerking met de Duitse uitgever van Bioplastics Magazine. “Ik ben al van begin af aan op inhoudelijk vlak betrokken bij de organisatie van deze conferentie”, vertelt Caroli Buitenhuis van Green Serendipity. Allereerst verduidelijkt ze desgevraagd de term ‘biobased’: “Biobased wil zeggen dat het gaat om natuurlijke grondstoffen uit onuitputbare bronnen. Het zegt niks over de afbreekbaarheid van het materiaal. Dat is enkel een eigenschap van sommige (bio)plastics. Dat blijft lastig uit te leggen. Eigenlijk zouden we het over plant based plastics moeten hebben. Dat maakt het verschil veel duidelijker.”
 
Ze benadrukt dat het tijdens de conferentie echt over biobased plastics gaat en dus niet over de fossiele afbreekbare plastics, die ook onder de term bioplastics kunnen vallen. "De conferentie is echt gericht op kennisoverdracht. We richten ons op brandowners, retailers en andere gebruikers van verpakkingen die willen verduurzamen."
 
Het betreft een internationale conferentie. "Als het gaat om biobased verpakken, kijk je al snel over de grens. Zo heb je in alle landen met andere regels te maken. De afvalmarkten voor de verpakkingen zijn overal anders. Daarom moet je veel breder kijken naar materialen en ontwerpen van verpakkingen. Dit is inherent aan de transitie waarin we ons bevinden. We willen op termijn weg van fossiele brandstoffen. In eerste instantie zetten we hierbij in op gerecyclede materialen. Vooral voor voedsel is dit echter vaak nog geen optie vanwege de voedselveiligheid. Daardoor richten we ons eerst op biobased materialen. Zo kan je tegenwoordig met materialen die afkomstig zijn uit suikerbiet prachtig verpakkingsmateriaal maken."
 
De focus ligt tijdens de conferentie op de lange termijn. "Er kan al zo veel, maar we moeten het nog echt gaan doen. Deze conferentie dient om inzicht te geven in allerlei nieuwe processen en innovaties. Zo zal een koffieproducent uit de VS op de conferentie aanwezig zijn. Zij branden zelf hun bonen en van de reststromen maken ze koffiecups. Hiermee is deze producent zelf grondstoffenleverancier van zijn eigen verpakkingen."
 
Bio!PAC vindt plaats op 28 en 29 mei 2019 in Düsseldorf (Duitsland). Klik hier voor meer informatie of om aan te melden voor de conferentie.