×

Boek: kansen en uitdagingen voor verpakkingsmachinebouwers

Wednesday January 06, 2021
Back to overview
Share this article
Hoe kunnen machinebouwers in deze turbulente tijden tóch een groeispurt maken? In het nieuwe boek 'Tot uw dienst! Kansen en uitdagingen voor de Nederlandse machinebouw' beschrijft machinebouw-expert ZIM Consultancy waar in een afvlakkende markt de kansen liggen en geeft handreikingen over hoe daarop in te spelen.

De machinebouw vindt in deze turbulente tijden tal van uitdagingen op haar pad. Zo zal de sector (die sterk leunt op de export) de groei zien gaan afvlakken; door de afnemende groei van de wereldhandel, door toenemende concurrentie uit andere werelddelen, en door een toenemend tekort aan technisch personeel.

ZIM Consultancy deed voor dit boek uitvoerig onderzoek naar de groei- en succesfactoren van machinebouwers, aan de hand van onderzoek, aan de hand van wetenschappelijke literatuur én inspirerende verhalen uit de praktijk. Wat maakt dat het ene bedrijf wel hard groeit, en een ander zelfs niet overleeft? Ook onderzocht ZIM Consultancy de belangrijkste ontwikkelingen en trends bij de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse machinebouw: bedrijven in de FMCG-sector (zoals voedingsmiddelen producenten). Wat verwachten FMCG-bedrijven van deze machinebouw? En hoe kunnen machinebouwers hier, in het licht van deze dynamische context, op inspelen?

Om in deze dynamische omstandigheden tóch verder te kunnen groeien, zullen bedrijven nog meer dan voorheen de klant centraal moeten stellen. Kleinere bedrijven doen er volgens ZIM Consultancy goed aan om een smalle focus te handhaven en te groeien door regionale expansie. Grotere bedrijven adviseert ZIM Consultancy om daarnaast tevens hun serviceactiviteiten verder uit te bouwen en te professionaliseren. Uitbreiding van het serviceapparaat zorgt voor meer risicospreiding en voor minder afhankelijkheid van conjunctuurgevoelige nieuwbouw. Investeringen in de ontwikkeling van de bijbehorende vaardigheden zullen leiden tot beter en intensiever contact met klanten. Een eigen trainingsprogramma op het gebied van service en communicatieve en commerciële vaardigheden kan volgens ZIM consultancy bovendien een grote rol spelen in het binden en boeien van medewerkers.

De geschiedenis van Interpack, een van ’s werelds grootste beurzen voor de verpakkingsindustrie, loopt bij dit alles als een rode draad door het boek. Een vergelijking tussen de Nederlandse deelnemers aan meerdere Interpack-edities werpt meer licht op de groei- en succesfactoren van
Nederlandse machinebouwers: waarom was het ene bedrijf de afgelopen decennia wel succesvol, en het andere niet?

Over ZIM Consultancy
ZIM Consultancy is meer dan twintig jaar actief in de machinebouwindustrie, met als speerpunten het realiseren van meer groei en het behalen van meer winst binnen de maatwerk-machinebouw. Hierbij richt het bedrijf (dat zowel nationale als internationale organisaties bedient) zich op de dagelijkse productiviteitsthema’s die binnen deze industrie leven, zoals het verbeteren van het verkoop- en serviceproces en het boeien en binden van personeel.

Boek: beschikbaar vanaf voorjaar 2021
Het boek Tot uw dienst! Kansen en uitdagingen voor de Nederlandse machinebouw verschijnt in het voorjaar van 2021. Geïnteresseerden kunnen nu alvast intekenen op het boek door een mail te sturen naar info@zimconsultancy.nl.

Zie voor meer info ook www.zimconsultancy.nl/2BoekTotuwdienst2021