×

EU Green Deal: consumentenparticipatie is de sleutel tot circulariteit

Wednesday July 13, 2022
Back to overview
Share this article
Eenvoudige en geloofwaardige regelgeving over sorteren en recyclen zijn de sleutel tot het veiligstellen van het begrip van de consument voor recycling en verpakkingsmaterialen, aldus een groot aantal deskundigen die waren uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafel met als thema de EU Green Week. Tijdens de rondetafel, die werd georganiseerd door Pro Carton - de Europese vereniging voor fabrikanten van karton en karton, werd onderzocht hoe de "Deal" de verpakkingsindustrie beïnvloedt en welke rol vezelverpakkingen spelen bij het streven naar een circulaire economie. Alle deelnemers waren het erover eens dat consumentenparticipatie het belangrijkste element is voor de verpakkingsindustrie om de richtlijnen van de Europese Green Deal te realiseren.

Met panelleden uit elke fase van de toeleveringsketen, waaronder Tiina Pursula, SVP Sustainability, Division Packaging Materials, Stora Enso; Monika Romenska, Regulatory & Public Affairs Manager, EXPRA; Klaus Hockl, Managing Director Cardbox Packaging en Winfried Muehling, General Manager, Pro Carton, bleek uit de discussie dat het gebrek aan inzicht van de consument in recyclingsystemen een van de grootste obstakels is voor de industrie om de elementen van de overeenkomst te verwezenlijken. 

Volgens Winfried Muehling "heeft de consument een geloofwaardig, gemakkelijk te begrijpen systeem nodig als het om recycling gaat, want als zij het niet begrijpen, zullen zij niet doen wat wij van hen verlangen... als je het te ingewikkeld maakt, zal de hele zaak op de lange termijn mislukken". Hockl was het ermee eens dat "consumentenparticipatie voor 100% de sleutel is tot succes, en tot een verdere verhoging van de reeds hoge recyclingpercentages", terwijl Romenska daaraan toevoegde: "Consumenten moeten gemotiveerd worden om te geloven dat hun inspanningen bijdragen tot het milieueffect in het algemeen."

Tijdens het debat werd ook gewezen op het belang van de ontwikkeling van inzamelingssystemen voor recycling op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Volgens Tiina Pursula "is het van cruciaal belang dat alle verpakkingen afzonderlijk kunnen worden ingezameld... alleen op die manier kan recycling plaatsvinden en economisch haalbaar zijn", terwijl Hockl van mening is dat systemen in alle lidstaten consistent en begrijpelijk moeten zijn. "De afgelopen twee jaar hebben veel landen veel verschillende regels toegepast, waardoor de Green Deal van de EU niet voor iedereen zichtbaar en haalbaar is," zei hij.

In mei presenteerde de EU-Commissie de details van haar verordeningen inzake verpakkingsafval, die een geharmoniseerde oplossing moeten introduceren. Volgens Romenska is dit een zeer ambitieuze doelstelling omdat het moeilijk is om verpakkingen in verschillende landen op dezelfde manier in te zamelen. Ze wees ook op de aanzienlijke investeringen die nodig zijn om veranderingen in de inzamelings- en sorteersystemen door te voeren. Muehling suggereerde dat dit misschien niet realistisch is, maar bevestigde dat een geharmoniseerde oplossing wenselijk zou zijn - "alleen al de mogelijkheid om vezelverpakkingen van ander afval te scheiden zou een fundamenteel voordeel zijn".

Hoewel er een aantal uitdagingen kunnen zijn wat betreft het bereiken van de doelstellingen van de overeenkomst, kan deze ook een stimulans betekenen voor de verpakkingsindustrie en nieuwe kansen bieden. Volgens Pursula zullen er veel kansen zijn om producten te creëren die echt circulair zijn en om het vezelrecyclingsysteem verder te verbeteren." Romenska noemde initiatieven in verschillende landen, zoals Malta, waar het Internet of Things (IoT) wordt gebruikt om containers te sorteren, "dus innovaties op het gebied van digitalisering zijn een ander perspectief." 

Naast eenvoud voor de consument werden functionaliteit en voedselveiligheid ook belangrijke overwegingen geacht voor de industrie bij het kijken naar hoe de richtlijnen moeten worden geïmplementeerd. Voor sommigen, zoals Stora Enso's Pursula, is functionaliteit het uitgangspunt; het is er om het product te beschermen, dus de gebruikte materialen moeten worden aangepast aan het eindgebruik. Hockl is het daarmee eens en zegt: "Voedselveiligheid is verplicht. Het is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de industrie om verpakkingen op de markt te brengen - en aan de consument - die het beste zijn voor hun toepassing en doel."

Hoewel plastic in sommige gevallen een geschikt verpakkingsmateriaal kan zijn om producten te beschermen, werd tijdens de hele discussie herhaaldelijk de nadruk gelegd op de milieukwaliteiten van karton als middel om de EU Green Deal-doelstellingen te helpen bereiken. Volgens Muehling is "een van de grootste uitdagingen waar merkeigenaren vandaag de dag voor staan, ervoor zorgen dat ze producten in de schappen leggen die geen negatieve impact op het milieu hebben. Een van de grootste risico's is dat ze door consumentenorganisaties hierop worden aangevallen." 

Hoewel plastic in sommige gevallen een geschikt verpakkingsmateriaal kan zijn om producten te beschermen, werd tijdens de hele discussie herhaaldelijk de nadruk gelegd op de milieukwaliteiten van karton als middel om de EU Green Deal-doelstellingen te helpen bereiken. Volgens Muehling is "een van de grootste uitdagingen waar merkeigenaren vandaag de dag voor staan, ervoor zorgen dat ze producten in de schappen leggen die geen negatieve impact op het milieu hebben. Een van de grootste risico's is dat ze door consumentenorganisaties hierop worden aangevallen." 

Kartonvezels kunnen meer dan 25 keer worden gerecycled met weinig tot geen verlies van integriteit, wat betekent dat er geen negatief effect is op de mechanische eigenschappen in kwestie. Aangezien 60% van de consumenten rekening houdt met de milieu-impact van hun aankoopbeslissingen, is dit belangrijk, voegde Muehling eraan toe. 

Tot slot van de discussie benadrukte Muehling het belang van samenwerking tussen de verschillende industrieën: "Het is niet mogelijk om de problemen van vandaag alleen op te lossen. Om de uitdagingen aan te gaan die voor ons liggen, moeten alle belanghebbenden in de waardeketen erbij worden betrokken. Open discussiëren en de beste oplossingen bepalen is wat zowel de industrie als het milieu nodig hebben - en ik ben er zeker van dat de vezelverpakkingsindustrie haar rol zal spelen bij het oplossen van de uitdagingen die voor ons liggen."

De Pro Carton rondetafel werd georganiseerd in samenwerking met Packaging Europe, waarbij Elisabeth Skoda, redacteur van de publicatie, de discussie leidde. Bekijk de volledige rondetafel of lees het Pro Carton rapport 'Fibre-based packaging and the pursuit of a circular economy' vandaag nog op de website: www.procarton.com.