×

KIDV Sustainable Packaging Compass Update

Wednesday September 14, 2022
Back to overview
Share this article
Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft The Sustainable Packaging Compass vernieuwd. In deze tool zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op de recyclebaarheid van vormvaste kunststof verpakkingen.

Met The Sustainable Packaging Compass kunnen bedrijven de duurzaamheid van een verpakking bepalen aan de hand van drie pijlers: recyclebaarheid, circulariteit en milieu-impact. Het Compass is gebaseerd op de KIDV Recyclechecks voor vormvaste en flexibele kunststof verpakkingen, waarvan de afgelopen jaren regelmatig nieuwe versies werden gepubliceerd. Het Compass is nu vernieuwd, waardoor het mogelijk is om analyses uit te voeren aan de hand van de nieuwste versie van de Recyclecheck voor vormvaste kunststof verpakkingen.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
  • PET-trays en andere gethermovormde PET-verpakkingen werden in de Recyclecheck voorheen aangemerkt als ‘beperkt recyclebaar’. In de nieuwe versie zijn ze ‘goed recyclebaar’, omdat de recyclingmogelijkheden inmiddels zijn verbeterd. Om als ‘goed recyclebaar’ uit de Recyclecheck te komen, moeten deze verpakkingen wel aan ontwerprichtlijnen voldoen. In het Compass wordt dit verder toegelicht.
  • In de 2022-versie van het Compass wordt meer aandacht besteed aan sub-componenten, zoals doppen, pompjes en afdekfolies. Deze onderdelen kunnen niet alleen de recyclebaarheid van de hoofdcomponent verbeteren, maar kunnen zelf ook zo goed mogelijk recyclebaar zijn. De recyclebaarheid van deze onderdelen wordt belangrijker vanwege de hogere recyclingdoelstellingen in de Europese wetgeving.


Het Compass berekent de duurzaamheid van een verpakking op basis van de huidige situatie van sorteer- en recyclinginstallaties in Nederland. Berekeningen die bedrijven met de vorige versie van het Compass hebben uitgevoerd (2021), blijven bewaard. De 2021-versie van het scenario over Vormvaste Kunststof Verpakkingen kan hierdoor nog steeds worden gebruikt bij het aanvragen van tariefdifferentiatie bij het Afvalfonds Verpakkingen.

De (Engelstalige) tool is relatief eenvoudig te gebruiken. Het duurt slechts twintig minuten om een geheel scenario te doorlopen en de resultaten te verkrijgen. Houd hiervoor de technische gegevens van de verpakking bij de hand en informatie over de end-of-life scenario’s van de verpakking. Elke pijler – zowel recyclebaarheid, circulariteit en milieu-impact – meet een ander aspect van duurzaamheid en dit leidt tot een overall inschatting van de duurzaamheid van een verpakking in de Nederlandse verpakkingsketen.

Vernieuwingen
Het Compass wordt jaarlijks geactualiseerd en verbeterd. Zo is aan het Compass een zogenoemde Calculate-button toegevoegd. Uitkomsten van de berekeningen verschijnen niet direct meer in beeld, maar pas als alle gegevens zijn ingevoerd en daarna op de button wordt geklikt. Op dit moment is de tool te gebruiken voor flexibele en vormvaste kunststof verpakkingen. Het KIDV breidt het Compass binnenkort uit met de verpakkingsmaterialen papier, karton en glas.

Klik hier om naar het Compass te gaan.

Bron: KIDV