×

Afvalfonds Verpakkingen: circulaire hubs voor inleveren verpakkingen

Thursday December 16, 2021
Back to overview
Share this article

Stichting Afvalfonds Verpakkingen gaat een landelijk dekkend netwerk van circulaire hubs opzetten waar de consument per 31 december 2022 statiegeldblikjes in kan leveren. Deze hubs dragen bij aan de circulaire economie doordat ze kunnen worden uitgebreid naar andere materiaalstromen, al dan niet met statiegeld. Te beginnen met locaties waar zowel blikjes als petflesjes met statiegeld kunnen worden ingeleverd.

Landelijk dekkend netwerk

De hubs komen te staan nabij de supermarkt, zodat de consument de statiegeldblikjes en -flesjes makkelijk kan inleveren, ook buiten winkelopeningstijden. Hiermee wordt een netwerk van 3.000 innamepunten ontsloten. Daarnaast komen er 300 innamepunten op ‘high traffic’-locaties zoals OV- en tankstations. Tot slot komen er tussen de 5.000 tot 10.000 vrijwillige innamepunten. Dit houdt in dat net als bij de plastic statiegeldflesjes bijvoorbeeld sportverenigingen vrijwillig innamepunt worden. Hiermee komt er een landelijk dekkend netwerk waarbij elk woon-winkelgebied tenminste één innamepunt heeft.

“Wij zetten hiermee een vernieuwend concept neer in Nederland dat klaar is voor de toekomst waarin circulariteit, oftewel de terugwinning van grondstoffen, steeds belangrijker is,” aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. “De hubs spelen in op de maatschappelijke behoefte om afvalstromen op een gemakkelijke manier te kunnen aanbieden voor recycling.”

Ook geschikt voor andere materiaalstromen
De hubs worden ook geschikt gemaakt voor de inname van andere materiaalstromen zodat de consument in de toekomst op één punt meerdere zaken kan inleveren voor recycling en hergebruik. Het netwerk van circulaire hubs staat open voor de inzameling van andere materialen die bijvoorbeeld nu nog te gemakkelijk verdwijnen in het restafval. Het Afvalfonds gaat hierover in gesprek met de betrokken producentenverantwoordelijken en andere partijen voor andere stromen.

Klein Lankhorst: “Dit is een eerste stap, waarmee we een uniek systeem neerzetten in Nederland. We focussen ons eerst op het tijdig gereed hebben van de hubs om blikjes met statiegeld te kunnen innemen. Het vergt een uiterste inspanning om dit op 31 december 2022 klaar te hebben. Daarna gaan wij met andere partijen en producentenverantwoordelijkheden in gesprek over mogelijk andere in te nemen materiaalstromen.”

Lees het Plan van aanpak hieronder. Meer informatie: Stichting Afvalfonds Verpakkingen.