×
Vakinformatie voor de verpakkingsindustrie in food, non-food, handel en industrie

Het verpakkingsbedrijf Moonen Packaging uit Weert komt in Zweedse handen. De zakelijk dienstverlener OptiGroup wordt de nieuwe eigenaar van het familiebedrijf. De verpakker meldt dat er een …

Chris Bruijnes start per 1 augustus aanstaande als directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Hij volgt Hester Klein Lankhorst op die sinds de oprichting in 2013 leiding heeft …
Lantech verpakkingmachines

Marktpartijen kunnen tot 10 oktober 2018 pilotvoorstellen indienen voor het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof en deze in een pilot verder vorm te geven. De beste ideeën …

Met de 21e PETnology conferentie, die op 26 en 27 november 2018 plaatsvindt in Parijs in het kader van de All4Pack Paris, slaat PETnology een nieuwe weg in. De beslissing om de conferentie in Parijs …
Meer
artikelen