×

Nieuws

DS Smith ondersteunt Natuurpunt in het herstellen van kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen: de leverancier van duurzame verpakkingsoplossingen en de vrijwilligersvereniging plantten meer dan 5. …

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) publiceert onlangs een factsheet over drankenkartons. Hierin staat informatie over de inzameling, sortering en recycling van deze verpakkingen en welke …

Oerlemans Packaging Group is voornemens de activiteiten van Papierindustrie Adriaan Dekker over te nemen. Het besluit om de voorbereidingen voor de overname in gang te zetten is vorige week maandag 7 …

Het Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang hebben bekendgemaakt de eerste overeenkomsten te zijn aangegaan met afvalinzamelaars PreZero, Renewi, Remondis, RD4, Omega en Midwaste (namens onder andere …

Op 27, 28 en 29 november 2022 brengt Interpom in Kortrijk de top van de aardappelindustrie weer samen. Manter, Solidtec en Sarco Packaging demonstreren diverse weeg- en verpakkingsmachines en laten …

"Mijn telefoon is aan alle kanten gebutst en er zijn zelfs stukjes uit de aluminium omranding gestoten. Maar tot vandaag was er nog geen krasje in het glas te zien. Ik was er inmiddels zo aan …

"Verpakkingen zijn bijzonder herkenbaar. Dat is geweldig als ze op de schappen in de supermarkt liggen.  Als de verpakking ná gebruik echter in het milieu beland, blijven zowel merk …

Arjen Gerritsen is per 1 september jl. benoemd tot voorzitter van het bestuur van Statiegeld Nederland. In Nederland is het Afvalfonds Verpakkingen verantwoordelijk voor alle aspecten van …

Stichting Afvalfonds Verpakkingen zet zich samen met alle partijen in de recycleketen dagelijks in om de cirkel - van verpakking naar grondstof, naar nieuwe verpakking - verder te sluiten. In 2021 …

"Eind september was het eindelijk zo ver: de FACHPACK in Neurenberg opende haar deuren en maakte het persoonlijke netwerken binnen de Europese verpakkingsindustrie weer mogelijk, ook zonder …