×

Betere kwaliteit plastic verpakkingsafval nodig voor sluiten afvalketen

Woensdag 02 november 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Stichting Afvalfonds Verpakkingen zet zich samen met alle partijen in de recycleketen dagelijks in om de cirkel - van verpakking naar grondstof, naar nieuwe verpakking - verder te sluiten. In 2021 werd in totaal 80% van alle verpakkingen gerecycled en hergebruikt. Nederland behoort daarmee tot de top in Europa.

Zie hieronder de recyclingresultaten verpakkingen 2021.

Nadruk op kwaliteit
Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds: “We hebben afgelopen jaar wederom samen in de afvalketen mooie resultaten geboekt waar we trots op kunnen zijn. Toch is er ook reden tot serieuze zorg. Wij lopen in Nederland tegen de grenzen van ons systeem aan. Rond plastic hebben we nu een recyclingpercentage bereikt van 49%. Dan neemt de komende jaren hooguit nog enkele procenten toe. Dan is het maximaal haalbare bereikt binnen de huidige inrichting van de plastic afvalverpakkingsketen. Optimaliseren van processen heeft weinig tot geen effect meer.” Sinds 2008 hebben we in Nederland een goed inzamelsysteem voor plastic verpakkingsafval ingericht. Wat eerst een voordeel was - namelijk zoveel mogelijk plastic inzamelen en verwerken vanuit wettelijke recyclingregels - is nu een nadeel geworden voor het sluiten van de afvalketen. We hebben nu een systeem nodig dat wordt gestuurd op kwaliteit en innovatie, in plaats van kwantiteit.

Klein Lankhorst: “Je kunt alleen verpakkingen maken van gerecycled plastic als de kwaliteit hoog genoeg is. Daarvoor hebben we een keten nodig waarin men elkaar motiveert en stimuleert om te veranderen. We kunnen de verpakkingsketen alleen echt sluiten als we beter samenwerken. Dat moet voor iedereen de opdracht zijn de komende jaren. Het is nu of nooit.” Om te zorgen dat nog meer plastic verpakkingsafval zo goed mogelijk gerecycled wordt tot grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen moeten er drie dingen verbeteren. Meer innovatie en betere technieken in sortering en recycling, het ontwikkelen en toepassen van beter recyclebare verpakkingen en betere, slimmere inzameling. En natuurlijk waar mogelijk moeten verpakkingen gewoon worden weggelaten of hervulbaar worden.

Klein Lankhorst: “Belangrijk is dat we het met elkaar makkelijker gaan maken. Zodat meer verpakkingen terugkomen als grondstof dan nu het geval is. Dat is beter voor het milieu en het terugdringen van maatschappelijke kosten. Het gaat ook klimaatverandering tegen omdat het zorgt voor minder CO₂-uitstoot én het helpt tegen de toenemende grondstoffenschaarste.”

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen
Stichting Afvalfonds Verpakkingen is namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Per 1 januari 2023 komt hier het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgt het Afvalfonds Verpakkingen er samen met bedrijven voor dat nog meer afval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen.