×

5.400 extra inleverpunten voor plastic flessen

Donderdag 07 december 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Te veel kleine plastic drankflesjes worden nog niet ingeleverd, vindt Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Daarom gaan zij aan de slag met maatregelen uit het Plan van Aanpak ‘Verhoging inzameling plastic drankflessen’ zoals opgesteld door PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (PwC). Dit plan brengt in kaart hoe de inzameling van plastic drankflessen kan worden verhoogd en hoe Nederland kan bouwen aan een toekomstbestendig statiegeldsysteem.

5.400 extra inleverpunten
Consumenten moeten op meer plekken statiegeld kunnen terugkrijgen voor hun plastic drankflessen- en flesjes. Dat is de inzet van het Afvalfonds Verpakkingen. Het is gebleken dat te veel kleine PET-flessen nog niet worden ingeleverd. Het Afvalfonds spreekt met verschillende partijen over de plaatsing van innamemachines. Zij willen 800 extra statiegeldmachines in en nabij supermarkten, 1.800 extra statiegeldmachines op andere locaties waar dagelijks veel mensen samenkomen – zoals onderwijsinstellingen, treinstations, en pretparken – en 2.800 extra handmatige innamepunten. Het Afvalfonds verwacht dat de inzamelcijfers flink zullen verhogen doordat de consument meer mogelijkheid heeft om zijn of haar plastic flessen in te leveren.
 
Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur: “We willen écht een verschil maken. Om een idee te geven wat dit praktisch betekent: een uitbreiding van 2.800 statiegeldmachines betekent dat er ongeveer honderd machines per maand bijkomen. Dat zijn er, vanaf nu, dertig maanden lang ongeveer vijf per werkdag. Inclusief voorbereiding, installatie en het opzetten van beheer en logistiek. Voor alle betrokken partijen een mooie, maar ook flinke klus.”
 
Reikwijdte van het systeem:
De wettelijke doelstelling van 90% inzameling van plastic drankflessen gaat over alle plastic drankflessen, ook flessen zonder statiegeld. Op 16% van alle plastic drankflessen zit geen statiegeld, meldt het Afvalfonds. Een deel van deze flessen wordt teruggewonnen via de inzameling of nascheiding van PMD (plastic, metaal en drankenkartons), maar lang niet allemaal. Dit moet volgense het Afvalfonds verbeterd worden om de doelstelling te kunnen halen.
 
Een deel van deze plastic drankflessen zonder statiegeld is gemaakt van PET, het type plastic dat nu al in het statiegeldsysteem zit, en is technisch gezien toe te voegen. Een ander deel van de drankflessen zonder statiegeld is gemaakt van andere typen plastics. Deze drankflessen kunnen niet worden toegevoegd aan het statiegeldsysteem, omdat het de bruikbaarheid van het gerecyclede PET (‘recyclaat’) vermindert. Het Afvalfonds zal met de producenten van deze flessen in gesprek gaan over de mogelijke oplossingen voor dit probleem.
 
Consumentengedrag
Naast bovengenoemde maatregelen zal het Afvalfonds de consument blijven motiveren en stimuleren om statiegeldverpakkingen terug te brengen. Dit zullen zij doen door middel van grote landelijke campagnes en activatieacties. “Gedragsverandering kost tijd maar we hebben er alle vertrouwen in dat de consument het statiegeldsysteem op plastic flessen (en blikjes) binnen een paar jaar volledig zal omarmen”, aldus het Afvalfonds.
 
Realistisch tijdpad
PwC heeft ook de ervaringen in landen waar statiegeld succesvol is ingevoerd meegenomen. Daaruit blijkt dat andere Europese landen tussen de twee en elf jaar nodig hadden om te groeien naar 90% inzameling. De landen die de beste resultaten halen zijn Noorwegen en Denemarken. Zij hadden ruim acht jaar nodig om 90% inzameling te behalen. Het huidige tijdpad voor Nederland, met de uitbreiding van de infrastructuur en reikwijdte van het systeem, is ambitieuzer: in 2026 zal de vereiste 90% inzameling van plastic drankflessen worden gehaald.
 
Maatschappelijke samenwerking
Om in 2026 het inzameldoel van 90% van alle plastic drankflessen (met én zonder statiegeld) te halen, is een bredere maatschappelijke samenwerking nodig. Er wordt dan ook breed samengewerkt met veel nieuwe partners zoals winkelcentra, het ov, luchthavens, attractieparken, scholen en festivals.
 
Ook start in januari een pilot van het Afvalfonds samen met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland (MNH) om samen met wijkbewoners te onderzoeken hoe het de organisaties hen kunnen stimuleren om nog meer statiegeldverpakkingen in te leveren. Sijas Akkerman, directeur van de MNH: “Met deze pilot willen we inzicht krijgen in hoe we mensen kunnen stimuleren ook dicht bij huis actief drankflessen en -blikjes in te leveren. Dat gaan we doen door het inleveren voor inwoners van wijken en buurten makkelijker te maken. En dat gaan we ook doen door bijvoorbeeld de opbrengst van de inzameling ten goede te laten komen aan groene of sociale projecten in de eigen wijk. Zo willen we onderzoeken of je naast duurzaamheid ook andere waarden kunt inzetten om het inzamelen en inleveren te bevorderen.”
 
Het Afvalfonds heeft het plan van aanpak conform afspraak aangeboden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en zal hierover nader met hen in overleg treden. Ook zal het Afvalfonds ieder kwartaal aan de ILT rapporteren over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak.
 
Meer informatie via www.afvalfondsverpakkingen.nl.