×

Nederlanders meer geïnteresseerd in plasticgebruik dan een jaar geleden

Woensdag 10 november 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Nederlandse consumenten zijn bewuster van hun plasticgebruik en meer geïnteresseerd in plastic dan een jaar geleden (74%). De meeste mensen weten wat recyclebaar plastic is (91%) en proberen hun afval zoveel mogelijk te scheiden (86%). Bijna de helft van de Nederlanders (43%) heeft wel eens van biobased plastic gehoord. Toch weet slechts 4% goed wat het inhoudt. Biobased plastic is een duurzamer alternatief voor plastic en is gemaakt van hernieuwbare bronnen zoals suikerriet.

Nederlanders zijn geïnteresseerd in recycling en plastic maar weten niet goed wat het verschil is tussen de verschillende soorten plastics (81%). De meeste consumenten staan open voor meer informatie over duurzaam plastic (82%). Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.000 Nederlandse consumenten, uitgevoerd door Motivaction in opdracht van Braskem, een producent van biobased plastic. Na een toelichting over biobased plastic zegt bijna de helft van Nederland (45%) voor een product met biobased plastic te kiezen als dat kan. Ruim een derde (35%) heeft ook meer geld over voor het biobased alternatief. Daarnaast denkt 69% van de Nederlandse consumenten dat als we meer gebruik maken van biobased plastic, dit helpt om de klimaatdoelstellingen van het Parijs-akkoord te halen.

Consument kijkt naar overheid en bedrijven om aandeel biobased plastic te vergroten
Uit het onderzoek blijkt dat consumenten de verantwoordelijkheid voor het gebruik van duurzaam plastic vooral bij de overheid en bedrijfsleven leggen. De meerderheid (86%) vindt dat de overheid strengere eisen moet stellen aan bedrijven voor het gebruik van plastic. Daarnaast verwachten Nederlanders (83%) van bedrijven dat deze ook zelf hun plastic door biobased alternatieven vervangen en dat ze meer vervangen dan wat van hen gevraagd wordt (74%). Ook zou 87% van de consumenten het waarderen als supermarkten biobased alternatieven zouden aanbieden.

‘’Het onderzoek laat zien dat consumenten bewuster om willen gaan met plastic en meer informatie willen over het onderwerp. Ook zien we een groeiende belangstelling voor biobased plastic, wat aantoont dat consumenten oplossingen willen om de voordelen van plastic te benutten, maar op een duurzame manier. Daarnaast verwacht de consument actie van de overheid en bedrijfsleven om het gebruik van bioplastics te stimuleren,’ aldus Marco Jansen, Director of Circular Economy and Sustainability in Europe and Asia en Global Director of Bioplastics bij Braskem. ‘’Er moet daarom meer voorlichting komen over verschillende soorten plastics en hun duurzaamheidsvoordelen. Daar helpen wij graag bij’’.