×

Aanvullende wetgeving voor verpakkingen 2023

Dinsdag 13 september 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Jaarlijks doet u aangifte over uw verpakkingen bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen (het Afvalfonds) en draagt uw organisatie de afvalbeheerbijdrage af. Hiermee vergoedt het Afvalfonds de kosten die worden gemaakt voor de inzameling en recycling van deze verpakkingen.
 
Vanaf 2023 treden er wijzigingen in werking voor Producenten of Importeurs (P/I’s) die mogelijk invloed hebben op uw verpakkingen, uw aangifte en uw verpakkingenadministratie. Het Afvalfonds helpt u graag om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de aanstaande veranderingen. Op 6 september jl. organiseerde het Afvalfonds een informatiesessie voor P/I’s over deze (wettelijke) wijzigingen per 2023.

De informatiesessie is hier terug te kijken.

Op de website van het Afvalfonds vindt u een gedetailleerde uiteenzetting per onderwerp. In de aankomende maanden organiseren zij verschillende webinars waar ze de gevolgen voor u verder toelichten en waar u eventuele vragen kunt stellen.