×

Labelindustrie kampt met extreem grondstoffentekort

Donderdag 17 maart 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
In 2021 steeg de Europese vraag naar zelfklevend etikettenmateriaal met nog eens 7% tot bijna 8,5 miljard vierkante meter, na een stijging met 4,3% in 2020 - zo meldt FINAT. Aan deze groeicijfers lagen volledig tegengestelde fundamentele factoren ten grondslag. Terwijl in 2020 de excessieve vraag naar zelfklevende etiketten werd aangedreven door de behoefte aan etiketten in essentiële sectoren zoals voeding, persoonlijke verzorging, medische en farmaceutische producten, piekte de vraag opnieuw in het tweede en derde kwartaal van 2021 als gevolg van het onverwacht sterke economische herstel in heel Europa.

Na algemene verstoringen van de toeleveringsketen sinds afgelopen zomer, is het tij voor de etikettenindustrie sinds begin 2022 echter drastisch gekeerd door langdurige vakbondsstakingen in een fabriek voor speciaal papier in Finland en onlangs nog in een andere leverancier in Spanje.

De stakende fabrieken zijn verantwoordelijk voor meer dan 25% van de papiersoorten die worden gebruikt voor de vervaardiging van materialen voor het bedrukken, verfraaien en snijden van zelfklevende etiketten in Europa. Hoewel de bevoorradingsketen van grondstoffen voor etiketten begin 2022 relatief succesvol is ondersteund door de etikettenverwerkers zelf (grotendeels gefinancierd door de sterke voorafgaande handelsperiode en de bestaande reserves van etikettenmateriaal), zal deze trend zich waarschijnlijk niet voortzetten in het tweede kwartaal van 2022. Aanhoudende tekorten aan zelfklevende materialen zouden dan de levering van functionele en reglementaire etiketten en verpakkingen in de levensmiddelen-, farmaceutische, gezondheids- en logistieke sector in heel Europa ernstig kunnen verstoren.

De impact van etiketten
Uitgaande van een gemiddelde "bruto" grootte van 10 cm2 per etiket, komt 8,5 miljard vierkante meter die in Europa per jaar wordt verbruikt overeen met een astronomische hoeveelheid van bijna 16,5 miljard etiketten die elke week worden verbruikt. Dat zijn bijna 50 etiketten per hoofd van de bevolking (per week!). Etiketten worden gebruikt voor alledaagse producten en diensten zoals verpakt vlees en gevogelte, dranken, kant-en-klaarmaaltijden, persoonlijke verzorgingsproducten in de drogisterij, voorgeschreven geneesmiddelen, prijs-weegetiketten in supermarkten, opslag, thuisleveringen, etikettering van passagiers, enz. enz. Als deel van de totale productwaarde zijn de kosten van een enkel etiket misschien laag, maar de schade van het gebrek aan beschikbaarheid ervan voor goederenproducenten, logistieke bedrijven, consumenten en uiteindelijk de Europese economieën en samenlevingen is aanzienlijk.

Sinds eind januari hebben FINAT, de nationale verenigingen van etikettendrukkers en individuele etikettendrukkers de bij de staking betrokken partijen opgeroepen rekening te houden met de ruimere gevolgen van het geschil voor hun downstreamklanten: de producenten van etiketten, de etikettenfabrikanten, de merkeigenaren, de detailhandelaren en, ten slotte, de consumenten in de winkels of online. Tot dusver hebben deze oproepen nog niet geleid tot een versnelling van het onderhandelingsproces.

Onmisbare etiketten
FINAT-voorzitter Philippe Voet licht toe: "Zoals we tijdens de pandemie hebben gezien, zijn etiketten een onmisbaar onderdeel van de essentiële infrastructuur die moeilijk te vervangen zijn. Onze leden zijn altijd wendbaar en innovatief geweest in het vinden van nieuwe en alternatieve oplossingen voor hun klanten. Ook vandaag nog is er grenzeloze creativiteit binnen de labelwaardeketen en -gemeenschap om zowel kritieke labelvoorraden veilig te stellen als onze werknemers aan het werk te houden. Beide liggen ons na aan het hart en we zien niet graag dat de relatie die we met hen hebben, door dit voortdurende geschil wordt gehypothekeerd. Zonder een toereikende aanvoer van grondstoffen zullen etiketteerders gedwongen zijn hun levertijden te verlengen, prioriteiten te stellen bij klanten, een deel van hun capaciteit stil te leggen en werknemers met verlof te sturen omdat er gewoonweg niet genoeg materialen zijn om tot etiketten te verwerken. Wij doen nogmaals een beroep op de bij het geschil betrokken partners om alles in het werk te stellen om de productie zonder verder uitstel te hervatten. Tegen de achtergrond van de toch al krappe bevoorradingsketen sinds afgelopen zomer en nu de afschuwelijke invasie van Oekraïne door een buurland, zou een verdere verlenging van de staking, zelfs na de huidige datum van 2 april, sociaal en economisch onhoudbaar zijn."

Vooruitgang: sectoroverschrijdende dialoog over het beheer van de bevoorradingsketen

FINAT-directeur Jules Lejeune besluit: "Op dit specifieke moment wordt onze industrie getroffen, en we zitten er samen in met de commerciële drukkerijsector die via Intergraf vertegenwoordigd is. Maar het gaat niet alleen om onze twee sectoren. Er zijn veel toeleveringsketens, ook in de buurt, die hetzelfde 'defect' hebben van een wereldwijde afhankelijkheid van een steeds kleiner aantal slankere spelers. Na de huidige crisis willen FINAT en de leden van de Europese etikettengemeenschap de lessen die uit het huidige geval kunnen worden getrokken, gebruiken om een sectoroverschrijdende dialoog aan te gaan om het risico voor de samenleving beter te spreiden, in termen van opleiding in supply chain management, in termen van samenwerking binnen de sector en in termen van overheidsbeleid. Tijdens ons Europees etikettenforum in juni zullen we de kiem leggen voor een dergelijke dialoog.