×

Denk mee: verpakkingsafval als grondstof

Dinsdag 19 juni 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel

Marktpartijen kunnen tot 10 oktober 2018 pilotvoorstellen indienen voor het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof en deze in een pilot verder vorm te geven. De beste ideeën ontvangen inhoudelijke begeleiding én een financiële bijdrage tot 75.000 euro (inclusief BTW) om hun idee uit te voeren en waar mogelijk op te schalen. Het programma wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Waarom dit programma?
Kunststof is een veelzijdig product, maar heeft ook grote nadelen. Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof stimuleert het gebruik van gerecycled kunststof verpakkingsafval van huishoudens. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Het doel is om dichter bij een circulaire economie te komen. 

Realiseer een eigen pilot
Het KIDV en RWS zijn op zoek naar partijen met goede voorstellen om plasticafval nuttig te maken. Dit kan bijvoorbeeld door alternatieven te bedenken voor primaire grondstoffen, door een techniek te ontwikkelen om gerecycled kunststof te verwerken of een innovatieve manier te vinden die nieuwe toepassingen van gerecycled kunststof mogelijk maakt. 

Organisaties kunnen vanaf 18 juni tot 10 oktober 2018 hun pilotvoorstel indienen via www.kunststofhergebruiken.nl. Op deze website vindt u ook de spelregels en voorwaarden.