×

Geen plastic export naar niet-OESO-landen
 

Maandag 20 november 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het Europese Parlement en de EU-raad hebben een akkoord bereikt: de Waste Shipment Regulation moet worden herzien en plastic afval mag niet meer worden geëxporteerd naar landen die niet tot de OESO behoren. Deze landen beschikken niet over de benodigde infrastructuur om het plastic afval veilig te verwerken.
 
De strengere regelgeving en controles rondom plastic afvalexport moeten garanderen dat het afval geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid en leefbaarheid in de bestemmingslanden buiten de Europese unie. Meer dan 1 miljoen ton Europees plastic afval werd in 2022 geëxporteerd naar landen die het afval niet veilig kunnen verwerken. De helft hiervan ging naar niet-OESO-landen zoals Maleisië, Vietnam, Indonesië en Thailand.
 
OESO-landen mogen nog wel buitenlands plastic afval ontvangen, maar ook in deze landen zal er strenger worden gecontroleerd of zij het afval op een duurzame wijze kunnen verwerken. Als uit deze onderzoeken blijkt dat dit niet het geval is, komt er ook voor dat land een exportverbod. Ander afval zoals karton mag nog wel naar niet-OESO landen worden geëxporteerd, maar ook dit moet duurzaam worden verwerkt.
 
De nieuwe procedures en controles moeten bedrijven stimuleren om beter recyclebare en herbruikbare plastics te ontwerpen en de recyclingcapaciteit binnen de EU op korte termijn te verhogen. Er komen strikte voorwaarden waaronder afval nog binnen EU-landen mag worden verplaatst. De EU-lidstaten zullen ook goed samen moeten werken om illegale transporten van plastic afval te voorkomen en op te sporen.
 
Meer informatie via het Recycling Netwerk.