×

22 nieuwe NVC Verpakkingsdeskundigen

Woensdag 27 juni 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Op dinsdag 26 juni 2018 vond in Gouda, vestigingsplaats van het NVC Nederlands Verpakkingscentrum, de diploma-uitreiking NVC Verpakkingskundige plaats. 22 bedrijfsstudenten slaagden voor het examen en mogen zich vanaf nu NVC Verpakkingskundige noemen. NVC Verpakkingskundigen leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van het verpakken wereldwijd, zowel in het bedrijfsleven als bij overheidsinstanties en onderzoeksinstituten. De nieuwe gediplomeerden zijn opgenomen in het Register NVC Verpakkingskundigen, dat inmiddels 650 namen telt.

De examens worden afgenomen door de onafhankelijke Stichting NVC Examens onder toezicht van de Stichting Examenkamer. De Diploma’s zijn internationaal gekarakteriseerd in termen van het European Qualifications Framework for Life Long Learning EQF met niveau EQF5 en EQF6. Het EQF is een gemeenschappelijk Europees referentiekader waarmee beroepskwalificaties binnen Europa met elkaar vergeleken kunnen worden. De acht Europese referentielevels (EQF1-8) worden omschreven op basis van leerresultaten: kennis, vaardigheden en competenties. De gewenste leerresultaten zijn afgeleid van de diverse (verpakkings) beroepsprofielen. Op basis van de EQF-karakteristiek weten internationale opererende bedrijven (retailers, fabrikanten, leveranciers van verpakkingen, etc.) beter welke verpakkingsprofessionals het gewenste niveau hebben. Dat helpt bij het aantrekken en vasthouden van gekwalificeerd personeel. Verpakkingsprofessionals vergroten met verwijzing naar het onafhankelijke examen en het EQF-niveau van het resulterende diploma hun inzetbaarheid op de internationaliserende en flexibiliserende arbeidsmarkt.

Op 26 september 2018 start een nieuwe groep NVC Opleiding Verpakkingskundige I. De NVC Opleiding Verpakkingskundige II start weer op 19 september 2018. De examens vinden tweemaal per jaar plaats, veelal in januari en in april. Kijk voor meer informatie op www.nvc.nl.