×

Hester Klein Lankhorst verlaat het KIDV

Vrijdag 30 maart 2018
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Hester Klein Lankhorst neemt per 1 juni 2018 afscheid als directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Zij heeft sinds de oprichting in 2013 leiding gegeven aan het KIDV. “We hebben in vijf jaar veel gedaan én veel bereikt in het verduurzamen van verpakkingen. Het KIDV gaat een nieuwe fase in. Voor mij is dat een goed moment om het stokje over te dragen. Na de afgelopen jaren wil ik me graag inzetten voor duurzaamheid in bredere zin bij de transitie naar een circulaire economie.

Hester Klein Lankhorst: “De aandacht voor duurzaam verpakken bij bedrijven groeit. Kijk naar de elf multinationals die onlangs hebben aangekondigd dat zij in 2025 alleen nog maar herbruikbare en recyclebare verpakkingen gebruiken. Andere bedrijven gaan daar net zo hard mee aan de slag. In de nieuwe structuur kan het KIDV zijn werkzaamheden nog concreter maken en meer toespitsen op de behoeften en wensen van individuele bedrijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat die door-ontwikkeling bij het KIDV-team en mijn opvolger in goede handen is.”

Keten verder sluiten
Belangrijke ontwikkelingen in de eerste vijf jaar van het KIDV waren het opstellen van brancheverduurzamingsplannen voor verpakken, de pilots met plastic tasjes en de aparte inzameling van drankenkartons. Die hebben ertoe geleid dat inmiddels geen gratis plastic tasjes meer worden uitgedeeld en nagenoeg alle gemeenten in Nederland drankenkartons apart inzamelen om ze te kunnen recyclen. Een ander wapenfeit is het kunststofketenonderzoek, waarin de keten voor het eerst integraal in kaart werd gebracht en duidelijk maakte welke interventies nodig zijn om de keten verder te sluiten.

Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen en voorzitter van de Raad van Toezicht van het KIDV: “Het KIDV heeft een stevige en brede kennisbasis ontwikkeld en duurzaam verpakken breed op de kaart gezet. Dat blijkt ook uit de tussenevaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022. Het KIDV gaat als kennisinstituut van en voor het verpakkende bedrijfsleven ook in de komende jaren bedrijven ondersteunen met kennis en advies op maat.”

Kijk voor meer informatie op www.kidv.nl