×

Belg wil meer duurzame verpakkingen met duidelijke milieu-informatie

Donderdag 28 oktober 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Ruim een kwart van de Belgen kijkt in de eerste plaats niet naar zichzelf, maar vooral naar bedrijven en in veel mindere mate naar overheid en politiek voor actie tegen de opwarming van de aarde en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Volgens 80% van de ondervraagden is het verduurzamen van verpakkingen een noodzakelijk onderdeel van deze klimaataanpak. Deze ruime meerderheid van Belgen gelooft dat de verpakkingen van morgen 100% recyclebaar en/of bio-afbreekbaar zullen zijn. De toonaangevende verpakkingsproducent Tetra Pak kondigt in haar nieuwste Sustainability Report alvast een hele reeks verwezenlijkingen en doelstellingen aan op het pad naar de ambitieuze zero-netdoelstelling die het bedrijf al in 2030 wil realiseren voor de eigen activiteiten.

Naar aanleiding van de publicatie van haar duurzaamheidsrapport peilde Tetra Pak naar de opinie van de Belgen over de aanpak van het klimaat en de rol die verpakkingen erin spelen. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 9 op de 10 ondervraagden zichzelf als erg milieubewust beschouwen. Toch is het opmerkelijk dat bijna 2 op de 3 Belgen het eigen gedrag niet verduurzamen. Hiervoor verwacht een kwart vooral dat bedrijven versneld zullen verduurzamen. Mensen verwachten nauwelijks dat de overheid en de politiek krachtdadig zullen ingrijpen. Amper 15% van de ondervraagden gelooft dat onze politici een belangrijke rol zullen spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Verpakking als onderdeel van klimaataanpak
Maar liefst 8 op de 10 Belgen geloven dat het verduurzamen van verpakkingen helpt in de strijd tegen de klimaatopwarming. Dat betekent volgens meer dan de helft van onze landgenoten dat bedrijven moeten inzetten op een maximale recyclebaarheid van de verpakking. De recyclebaarheid van verpakkingen zal volgens 9 op de 10 ondervraagden dan ook enkel aan belang winnen. 86% gelooft eveneens dat verpakkingen uit hernieuwbare (nietfossiele) materialen de norm worden. 8 op 10 gelooft dat verpakkingen in de toekomst volledig recyclebaar en/of bio-afbreekbaar zullen zijn.

Duurzaamheid steeds bepalender voor keuze consumenten
Ook sorteren voor recyclage blijft voor de meerderheid van de Belgen een belangrijke stap naar verduurzaming. Quasi alle Belgen geven alvast aan thuis te sorteren (97%). Bijna 2 op 3 geeft aan dat de overheid en de bedrijven het sorteren voor recyclage nog moeten versterken.

Bovendien geven bijna 6 op de 10 respondenten aan dat ze meer geneigd zijn om producten te kopen in verpakkingen die gemaakt zijn van hernieuwbare, plantaardige grondstoffen, dan wanneer de verpakking gemaakt is van fossiele grondstoffen. Voor 24% zit duurzaamheid van de verpakking zelfs in de top 5 van factoren die de meeste invloed hebben op hun consumentenkeuze.

Duidelijke informatie over milieu-impact ontbreekt
Consumenten hechten een groeiend belang aan de duurzaamheid van de verpakking, maar ook aan het product dat erin zit. 1 op de 3 Belgen zegt dat informatie over de milieu-impact van het verpakte product en de verpakking op het etiket of de verpakking zelf moet staan. Ruim twee derde van de respondenten vinden dat dit vandaag nog niet het geval is en dat er te weinig of geen informatie over de milieu-impact gegeven wordt. “De urgentie van de klimaataanpak staat buiten kijf. Voor Tetra Pak is dat al lang een uitgemaakte zaak en wij zijn dan ook zeer toegewijd om onze verantwoordelijkheid te nemen door te innoveren en samen te werken met de keten. Zo zijn onze kartonverpakkingen nu grotendeels recyclebaar. We werken bovendien maximaal met hernieuwbare grondstoffen en hernieuwbare energiebronnen. Het is onze doelstelling om al in 2030 de net-zero doelstelling te behalen voor onze eigen activiteiten en in 2050 voor de hele waardeketen. Hiermee schakelen we een stuk sneller dan de door Europa gestelde 2050 doelstelling. Tetra Pak verzekert zo de meest duurzame verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken te zijn”, besluit Chakib Kara, Managing Director Tetra Pak France & Benelux.

*Dat blijkt uit online onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van Tetra Pak in september 2021 bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Belgen bedraagt 3,02%.