×

KIDV publiceert The State of Sustainable Packaging

Donderdag 30 juli 2020
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) bracht onlangs The State of Sustainable Packaging uit. In deze publicatie geeft het KIDV aan hoe de internationale verpakkingswereld via recycling en circulariteit uiteindelijk intrinsieke duurzaamheid kan bereiken. “Honderd procent circulariteit is een utopie”, zegt KIDV-directeur Chris Bruijnes. “Daarom moeten we werken aan verpakken zonder schade aan mens en milieu.”

The State of Sustainable Packaging is een strategische kijk op de benodigde samenwerking en innovaties op het gebied van duurzaam verpakken. In de publicatie worden maatschappelijke en economische knelpunten benoemd die duurzaam verpakken in de weg staan. De oorzaken zijn divers; daarom is er ook geen eenvoudige oplossing voorhanden.

Om de knelpunten aan te pakken heeft het KIDV een strategie met drie innovatiesporen opgesteld, met effecten op de korte, middellange en lange termijn. Die gaan van beter en meer recyclen - wat in sommige landen al gebeurt – naar meer circulariteit en uiteindelijk naar intrinsieke duurzaamheid. Chris Bruijnes: “De hele keten moet aan de bak en niet terugdeinzen om productie, logistiek en consumptie helemaal anders te gaan doen. Deze manier van innoveren is niet verenigbaar met de going concern in de bedrijfsvoering en vereist oriëntatie op de toekomst. Wij pleiten voor het ontwikkelen van nieuwe ketens met ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en burgers/consumenten om richting te geven aan de overgang naar de intrinsiek duurzame samenleving én daar regie op te voeren.”

Het KIDV gaat dit najaar aan de slag met de uitvoering van de strategie uit The State of Sustainable Packaging. Op 17 september a.s. (16.00-17.30 uur) wordt een online evenement met verschillende organisaties uit Europa gehouden. In de periode daarna worden activiteiten met en voor deze internationale partners georganiseerd om de weg naar intrinsiek duurzame verpakkingen verder te concretiseren.