×

Vlaams consortium werkt aan ‘Voedselverpakking van de Toekomst'

Dinsdag 17 december 2019
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Flanders’ FOOD (Agrovoedingsindustrie), VIL (Logistiek), Catalisti (Chemie-Kunststoffen), SIM (Materialen) en Pack4Food hebben begin december gezamenlijk de zogeheten Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’ gelanceerd. De vier partners werken binnen een consortium aan een gezamenlijke visie en strategie om de komende jaren projecten op te starten rond duurzame verpakkingen. De betrokken speerpuntclusters focussen daarbij op drie domeinen: meer circulaire verpakkingen, intelligente verpakkingen en logistieke processen. “Eco-design wordt de norm: van bij het ontwerp mikken op herbruikbare of recycleerbare verpakkingen”, aldus Inge Arents, managing director van Flanders’ FOOD.
 
Voedingsbedrijven gebruiken verpakkingen om hun producten te beschermen, te bewaren en erover te communiceren. Bovendien helpen verpakkingen om voedselverlies te vermijden. Toch worden er ook heel wat vragen gesteld bij de ecologische impact van voedingspakkingen. De Roadmap stelt samenwerking tussen alle betrokken sectoren voorop en voorziet verschillende concepten om de komende jaren te werken aan meer circulaire verpakkingen door samen in te zetten op innovatie. “De uitdaging is om de kwaliteit en veiligheid van voedingsproducten te garanderen en voedselverlies tegen te gaan met zo weinig mogelijk verpakkingen. Eco-design wordt de norm: van bij het ontwerp mikken op herbruikbare of recycleerbare verpakkingen. Dat kan alleen door samen te werken met alle betrokken sectoren. Koppel dat aan sorteer- en recyclageprocessen die verpakkingen zo effectief mogelijk recycleren en je krijgt circulaire verpakkingen. Met de Roadmap ‘Voedselverpakking van de Toekomst’ willen we de komende jaren projecten starten om die visie waar te maken”, vertelt Arents.
 
‘Made in Flanders’
De toenemende verstedelijking en veranderende levensstijltrends zullen niet alleen voor voedingsproducten maar ook voor verpakkingen nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Verpakkingen zullen producten bijvoorbeeld beter traceerbaar moeten maken en consumenten sneller en eenvoudiger informeren over de kwaliteit en voedselveiligheid van het product. Daarom wil de Roadmap ook inzetten op actieve, intelligente (A&I) en gepersonaliseerde verpakkingen. “We willen de snelheid waarmee we nieuwe verpakkingstechnologieën en -materialen ontwikkelen verhogen door de hele voedingsverpakkingsketen heen. Met nieuwe, slimmere verpakkingen kunnen we voedselverlies en -verspilling vermijden en de totale ecologische voetafdruk van voedingsproducten verkleinen,” zegt Hedwige Verherbrugghen, project manager van Pack4Food. “Slimme technologieën inzetten in voedingsverpakkingen klinkt misschien als sciencefiction, maar er zit heel wat potentieel in en er zijn vandaag al enkele toepassingen op de markt. Denk maar aan een speciale bedrukking van verpakkingen, zoals een QR code, die uitgelezen kan worden met een app op jouw smartphone en je zo informatie geeft over bijvoorbeeld de origine van het voedingsproduct of hoe je de verpakking moet sorteren. Of denk maar aan kleine sensoren in verpakkingen die continu de temperatuur en vochtigheid opmeten van voedselverpakkingen tijdens het transport en deze in real-time communiceren, zowel naar leverancier als naar klant.”
 
Logistieke processen
Zonder de juiste afstemming van de logistieke processen binnen de gehele voedingsverpakkingsketen hebben circulaire en slimmere verpakkingen weinig zin. De Roadmap wil daarom nieuwe logistieke behoeften in kaart brengen en digitale verpakkingsplatformen stimuleren. “Digitalisatie biedt heel wat mogelijkheden om tussen alle schakels van de keten efficiënter informatie te delen en de logistieke processen beter op elkaar af te stemmen. Dat is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat eco-design ook resulteert in eco-impact op het einde van de rit”, zegt Eric Verlinden, manager transitie domeinen van VIL. “Die logistiek gaat steeds vaker tot aan de voordeur van de consument, via bijvoorbeeld e-commerce. Dat biedt nieuwe mogelijkheden maar ook extra uitdagingen. Met de Roadmap willen we de komende jaren antwoorden formuleren op die ontwikkelingen.”
 
Meer informatie: Flanders’ FOOD, www.flandersfood.com