×

Afvalfonds Verpakkingen lanceert De Plastic Wijzer

Woensdag 08 maart 2023
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Anders denken en handelen bij de productie en het gebruik van plastic verpakkingen is nodig om samen een grondstoffentranditie te starten voor een echt circulaire economie. Eerst werd ons energiesysteem fossielvrij, nu volgt na de energietransitie de grondstoffentransitie. Dit maakte Stichting Afvalfonds Verpakkingen gisteren bekend tijdens de lancering van De Plastic Wijzer, de toekomstvisie op circulair plastic.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen heeft een aantal doelen gesteld in de visie die richting geeft aan die systeemtransitie, De Plastic Wijzer. 
  • 100% inzamel- en hergebruiksystemen in NL zijn kwalitatief hoogwaardig en uniform
  • 100% van de producenten/importeurs krijgen hun aandeel recyclaat terug
  • 100% van de verpakkingen zijn recyclebaar
  • waar mogelijk zijn verpakkingen herbruikbaar
  • plasticgebruik verpakkingen gaat omlaag zonder negatieve substitutie

De Plastic Wijzer is bedoeld om producenten, importeurs, gemeenten, recyclers en alle andere ketenpartners te inspireren samen werk te maken van circulair plastic in Nederland, en vertelt welke ingrijpende veranderingen in de plastic keten onvermijdelijk zijn bij productie, gebruik, inzameling, sortering en recycling. Denk aan betere kwaliteit van verpakkingen, betere kwaliteit en uniformiteit van inzamelsystemen en betere kwaliteit van recycling. Verder moet het de consument makkelijk worden gemaakt. En we moeten over deze oplossingsrichtingen een maatschappelijk debat voeren en samen keuzes maken. Zodat recyclaat en uiteindelijk biobased plastic zoveel mogelijk fossiel plastic in verpakkingen kan gaan vervangen.

De Plastic Wijzer zet in op vermindering van eenmalige verpakkingen. “We moeten kritisch zijn op het gebruik van plastic, waar kunnen we zonder?” aldus Afvalfonds-Directeur Hester Klein Lankhorst. Ook Europese wetgeving is in de maak om dat proces te versnellen. Het gaat hierbij nadrukkelijk ook om reduce en reuse van verpakkingen. Klein Lankhorst: “De consument moet er in de toekomst op kunnen rekenen dat als er een plastic verpakking om een product zit, dit echt noodzakelijk is, én dat die verpakking geen schade meer toebrengt aan mens en milieu. Daarnaast zullen er steeds meer verpakkingen komen die je als consument zelf weer kunt vullen.”
 
Van kwantiteit naar kwaliteit
Nu gaan businessmodellen nog te veel over kwantiteit om de gestelde normen te halen. Bedrijven zoals inzamelaars worden daarop afgerekend. Als we de transitie willen versnellen, heb je niet alleen regelgeving en normering nodig, maar zullen de bedrijven ook hun businesscases moeten veranderen. Een forse kwaliteitsverbetering is nodig om de grondstoffentransitie te laten slagen.
 
Uniforme inzameling: kwaliteit en gemak voor de consument
De inzameling van verpakkingen ligt bij gemeenten. Hierdoor is er in Nederland een grote diversiteit van inzamelsystemen, waardoor het niet mogelijk is om landelijk helder te communiceren hoe we in Nederland de plastic verpakkingen moeten weggooien en te sturen op kwaliteit. Het moet voor elke Nederlander makkelijk en duidelijk zijn wat er wordt verwacht. Dit kan alleen bij één of twee landelijke, uniforme systemen en goede communicatie naar burgers.

Meer informatie: Afvalfornds Verpakkingen