×

Tetra Pak investeert in besparing van water en vermindering van CO2- uitstoot

Woensdag 09 juni 2021
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het nieuwe Tetra Pak portfolio van verwarmings- en verpakkingsapparatuur voor de zuivelindustrie zorgt voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en minder waterverbruik en levert een besparing van operationele kosten op van wel dertig procent. De organisatie presenteert haar nieuwe producten op Wereldmelkdag. Dit ter ondersteuning van het duurzaamheidsthema van dit jaar en het streven van de zuivelindustrie naar innovatie om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Vermindering van water- en stoomverbruik
Tetra Pak's nieuwe UHT 2.0 OneStep verwarmingstechnologie en Tetra Pak ® E3/Speed Hyper verpakkingstechnologie verminderen het water- en stoomverbruik, waardoor er minder afvalwater wordt verspild en zuivelproducten kunnen besparen op de afvoer daarvan. Door het toevoegen van een Water Filtering Station-unit stap aan de Tetra Pak® E3/Speed Hyper kan 5500 liter water per draaiuur van de vulmachine worden teruggewonnen (tot 95%), terwijl deze bijdraagt aan een lager waterverbruik. Nu de waterschaarste toeneemt, wordt afvalwater steeds meer een acute zorg voor de industrie. Tot een vijfde van de klanten van Tetra Pak is gevestigd in watergebieden met een hoog of extreem hoog risico.

Hoge score in de industriebenchmarks
De combinatie van UHT 2.0 met OneStep technologie en Tetra Pak® E3/Speed Hyper scoort hoog in de industriebenchmarks op het gebied van duurzaamheid, met een 0,8 GHG Index score, een 0,3 Water Index score en een Product Losses Index score van 0,71. In vergelijking met een conventionele lijnoplossing vermindert deze geïntegreerde oplossing de uitstoot van broeikasgassen met 20%, het waterverbruik met 70% en het productverlies met 30%.

Alejandro Cabal, Vice President Packaging Solutions van Tetra Pak: "Als onderdeel van Tetra Pak's bredere ambitie om in 2050 in de gehele waardeketen netto nul emissie te bereiken, helpen we de zuivelindustrie klimaatverandering tegen te gaan. Daarom is het voor ons een prioriteit te werken aan het versnellen van de ontwikkeling van ons koolstofarme circulaire verpakkings- en apparatuurportfolio. Daarmee kunnen onze klanten hun emissiereductiedoelstellingen realiseren. Een aanzienlijk deel van de emissies is namelijk afkomstig van apparatuur op productielocaties. Het aanpakken hiervan door innovatie en samenwerking is voor ons van vitaal belang."

Frederik Wellendorph, Vice President Liquid Food van Tetra Pak: "Wij innoveren voortdurend op het gebied van voedselverwerking en verpakkingen om oplossingen te kunnen bieden die een vermindering van het waterverbruik, de carbon footprint en productverlies mogelijk maken. Daarnaast bieden wij diensten aan op het gebied van milieutechnische benchmarking en verbetering, waarmee wij bijdragen aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. Door een holistische benadering van duurzaamheid willen wij onze klanten helpen te profiteren van zowel koolstofarme apparatuur en verpakkingen, een verlaging van de operationele kosten en een beter imago."

De upgrades van Tetra Pak's UHT 2.0-portfolio verbeteren de automatiseringsmogelijkheden en -prestaties, waardoor het aanbod nu het sterkste op dit gebied in de industrie is. Het nieuwe UHT 2.0-assortiment in combinatie met OneSteptechnologie haalt verwerkingsstappen uit de productielijn zonder de kwaliteit van het eindproduct aan te tasten.

Snelste aseptische vulmachine voor kartonnen verpakkingen
Tetra Pak® E3/Speed Hyper is de snelste aseptische vulmachine voor kartonnen verpakkingen ter wereld. Het apparaat kan tot 40.000 portieverpakkingen per uur produceren en maakt gebruik van eBeam6-sterilisatietechnologie om dat efficiënter en sneller te doen dan tot nu toe mogelijk was. Dit vermindert de impact op het milieu en vergemakkelijkt de recycling van water. Het koppelt kostenefficiënte hogesnelheidsproductie aan aanzienlijke milieuvoordelen. Door de verhoogde capaciteit kunnen bedrijfskosten van fabrikanten tot 10% dalen. Daarnaast biedt het een koolstofarm alternatief voor aseptische PET-apparatuur. Het elektriciteitsverbruik en de koolstofvoetafdruk zijn beide vijf keer lager dan bij aseptische PET-lijnen.

De aankondiging van het nieuwe portfolio volgt op de toezegging van Tetra Pak in 2020 om niet alleen in 2030 een nettoemissieneutraal resultaat te bereiken voor de eigen activiteiten, maar ook om in 2050 in de hele waardeketen nettoemissieneutraal te zijn. Tetra Pak heeft een stapsgewijze verandering van de investeringsniveaus in duurzame innovatie gepland, waarbij het bedrijf de komende 5 tot 10 jaar jaarlijks ten minste 100 miljoen euro heeft toegezegd. Dit helpt Tetra Pak om haar doelstelling te realiseren om verwerkings- en verpakkingsoplossingen met een minimale carbon footprint aan te kunnen bieden.