×

Nederland heeft een minister van Circulaire Economie nodig

Vrijdag 16 februari 2024
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Het Afvalfonds Verpakkingen richt zich in een brandbrief tot de nieuwe informateur en de Tweede Kamer. Nederland moet het streven naar een circulaire economie en de toenemende grondstoffenschaarste hoger op de politieke agenda zetten, vindt het Afvalfonds.

“Nederland is koploper op het gebied van de circulaire economie. Maar we moeten door”, vindt het Afvalfonds. “Een circulaire economie is goed voor het milieu, voor onafhankelijkheid van olieproducerende landen en voor de economie van Nederland. Dus, zeker in dit tijdgewricht, is het zaak dit proces te versnellen. Een goed investeringsklimaat is hierbij van cruciaal belang.”

Centrale politieke uitvoering nodig
Voor een succesvolle omslag naar een circulaire economie is volgends het fonds een gecoördineerde en centrale politieke uitvoering nodig. “Dat werkt alleen goed als Nederland een kabinet met een minister van Circulaire Economie krijgt. Ondanks dat politiek Den Haag momenteel worstelt met de vorming van een nieuw kabinet, mag dit belangrijke thema niet ondersneeuwen. Het bepaalt in belangrijke mate de toekomst van Nederland.”

Verpakking is en blijft grondstof
Het Afvalfonds streeft naar een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal grondstof is én blijft. Al bijna 11 jaar is het fonds verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen die in Nederland op de markt komen. Het statiegeldsysteem valt ook onder deze wettelijke verantwoordelijkheid. In het systeem gaat 1,2 miljard euro om. Daarmee levert het Afvalfonds namens de verpakkende bedrijven een grote bijdrage aan de circulaire economie. In 2024 wordt dit systeem nog verder uitgebreid.

Vijf voorstellen
In de brief aan de informateur en de Tweede Kamer doet het Afvalfonds een nieuwe informateur en onderhandelende partijen vijf voorstellen voor een coalitieakkoord:
  • Stel een minister van Circulaire Economie aan.
  • Besteed meer aandacht aan de uitvoerbaarheid (timing, haalbaarheid en duidelijkheid) van regelgeving.
  • Werk toe naar uniforme inzameling van huishoudelijk PMD (plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons) en stop met systemen waarbij de consument het moet wegbrengen.
  • Vergroot de recyclecapaciteit in Nederland.
  • Investeer meer in innovatie in sortering en recycling.
Meer informatie:  www.afvalfondsverpakkingen.nl