×

Plastic te slecht van kwaliteit voor recycling

Woensdag 20 september 2017
Terug naar overzicht
Deel dit artikel

Het Centraal Planbureau presenteert vandaag een studie waaruit blijkt dat het huidige systeem van plastic-inzameling niet het gewenste effect blijkt te hebben. Volgens de resultaten van het onderzoek ligt het probleem onder andere bij de slechte kwaliteit van de kunststof verpakkingen. Het CPB roept daarom de overheid op om niet nog meer kunststof verpakkingen in te zamelen, maar te kijken naar andere oplossingen.

Niet geschikt voor hergebruik
Bijna iedereen in Nederland lijkt er eindelijk aan gewend te raken om plastic verpakkingen apart in te zamelen, waardoor het gerecycled zou kunnen worden tot nieuwe plastic producten. Nu blijkt dat het grootste deel van dit afval van slechte kwaliteit is (pakjes en folies), waardoor het niet geschikt is voor hergebruik. Dit afval wordt daarom opgeslagen om ooit nog gerecycled te worden of het wordt alsnog verbrandt. 

Plasticsoep
Dit heeft eveneens geen positieve gevolgen voor de vermindering van de milieubelasting. Voor het probleem van de plasticsoep kan de huidige manier van inzamelen zelfs een averechts effect hebben. Veel gemeenten belonen burgers om zo min mogelijk restafval in te leveren. Hiermee neemt volgens het onderzoek de kans op vervuiling van groente- en tuinafval toe. Sommige mensen gooien blijkbaar plastic bij het gft-afval als ze moeten betalen voor de hoeveelheid restafval die ze mogen inleveren. Dat wordt vermalen en belandt via compost in het oppervlaktewater. 

Statiegeld
De onderzoekers dragen een aantal oplossingen aan die mogelijk meer effect zullen hebben. Zo stellen ze dat een uitbreiding van het statiegeldsysteem direct bijdraagt aan het verminderen van zwerfafval, en daarmee ook effect heeft op de plasticsoep. Het plastic zwerfafval bestaat nu voor ruim 90 procent uit verpakkingen. Ook zouden gemeenten niet langer gestimuleerd moeten worden om zo veel mogelijk plastics in te zamelen, maar om vooral goede kwaliteit plastic in te zamelen, die beter kan worden hergebruikt. Daarnaast zou de overheid maatregelen kunnen nemen om het gebruik van kunststoffen door producenten tegen te gaan, bijvoorbeeld door strengere regels.

Klik hier om het onderzoek te bekijken!