×

Meer helderheid over implicaties Single Use Plastics richtlijn

Donderdag 22 december 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel

Staatsecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de reikwijdte van de Europese Single Use Plastics richtlijn voor verpakkingen. Zij adviseert de Kamer om akkoord te gaan met het ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’.  Dit Afwegingskader is gebaseerd op het advies dat Partners for Innovation en Rebel hebben uitgebracht.

Vanaf 1 januari 2023 worden de regels voor het eenmalig gebruik van kunststofproducten en materialen verder aangescherpt. Ging het in de eerste fase vooral om het verbod op wegwerpproducten als rietjes en plastic bestek en om de markering die moet worden aangebracht, nu zijn vooral voedselverpakkingen aan de beurt.

Volume en porties
De implicaties van de richtlijn voor verpakkingen zijn ingrijpend, zowel praktisch als financieel. De belangrijkste vraag die de sector zich stelt is welke verpakkingen nu precies onder de richtlijn vallen. Doorslaggevend hierbij is de vraag waar de inhoud van verpakkingen geconsumeerd wordt en of de verpakking de neiging heeft om als zwerfafval te eindigen. Dit wordt onder meer beïnvloed door het volume en het aantal porties dat een verpakking bevat.

Om meer helderheid te geven over waar iedereen zich aan te houden heeft, heeft het ministerie het ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’ opgesteld. Dit afwegingskader bevat beslisbomen, definities en talrijke voorbeelden voor vormvaste voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen.

Advies overgenomen
In het Afwegingskader heeft de Staatsecretaris het externe advies, dat Partners for Innovation en Rebel op verzoek van het ministerie hebben uitgevoerd, grotendeels overgenomen. Dit Advies: Beslisbomen SUP-regelgeving wil vooral de complexiteit van de richtlijn terugbrengen tot een overzichtelijk en praktische keuzeproces met verhelderende voorbeelden.

Het is nu aan de Tweede Kamer om een beslissing te nemen over dit Afwegingskader.