×

"Komt de ommekeer in verpakkingen in 2022?"

Dinsdag 21 juni 2022
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
Tijdens een discussiesessie met de titel "#PreThink: Kreislaufwirtschaft jetzt! Kommt die Verpackungswende 2022?" (NL: #PreThink: Circulaire economie nu! Komt de verpakkingsomslag in 2022?), die werd gehouden op de IFAT 2022 in München, verkenden vooraanstaande deelnemers uit de wetenschap, de politiek en het maatschappelijk middenveld de kansen en uitdagingen voor een verpakkingsomslag. "We willen dat de politiek zorgt voor stimuleringssystemen voor recyclingvriendelijk productontwerp en meer gebruik van gerecyclede materialen, zodat we samen met alle belanghebbenden de verpakkingsomslag kunnen lanceren", drong Thomas Kyriakis, CEO van PreZero, aan. De discussie maakt deel uit van een reeks evenementen en is al de tweede dialoog die PreZero samen met het WWF heeft georganiseerd.

De deelnemers waren het erover eens dat de CO2-reductiedoelstellingen en het verkwistende gebruik van de eindige hulpbronnen van de planeet de verschuiving naar een circulaire economie dringender maken dan ooit. "We hebben een kritiek punt bereikt: Wat er in de komende tien jaar gebeurt, zal de toekomst van onze planeet bepalen", vatte Dr. Martin Bethke van WWF Duitsland de situatie samen. Maar volgens Kyriakis vormen de aanhoudende trend naar to-go-producten, de snelgroeiende online verkoop en de toenemende vraag naar kleinere porties echte uitdagingen. "Duitsland verbruikt nog steeds een buitensporige hoeveelheid grondstoffen, terwijl het er tegelijkertijd niet in slaagt deze in de kringloop te houden", voegde prof. dr. Christina Dornack van de TU Dresden hieraan toe.

Dus, hoe kunnen we met succes deze verpakkingsomslag bewerkstelligen? Vanuit het standpunt van het WWF en PreZero zijn de verdere ontwikkeling van minimumnormen voor recyclebaarheid en de beperking van composietmaterialen van cruciaal belang. Tegelijk moeten er minimumquota komen voor het gebruik van PCR-recyclaten en gemeenschappelijke Europese normen en standaarden. Thomas Kyriakis prees uitdrukkelijk de houding van de nieuwe Duitse regering, die een beslissende koers wil uitzetten voor de circulaire economie.  Het regeerakkoord is volgens hem een goede basis om de transformatie naar meer recycling en gesloten materiaalkringlopen voor verpakkingen te realiseren. Hier wil PreZero als partner haar knowhow inbrengen.

Vorig jaar ondersteunde en begeleidde de milieudienstverlener WWF Duitsland bij hun studie: "Verpackungswende jetzt!  So gelingt der Wandel zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Deutschland" (NL: "Wegen naar een circulair kunststofverpakkingssysteem in Duitsland"). Begin 2022 publiceerden de twee partners een gezamenlijk impulsdocument aan politici gericht op het verbeteren van de circulaire economie van verpakkingen met het oog op recycling. De jarenlange samenwerking met het WNF om de oceanen te beschermen is slechts één voorbeeld van hoe PreZero haar verantwoordelijkheid als aanjager van de circulaire economie invult. PreZero wil ook actief bijdragen aan nieuwe duurzaamheidsnormen in de Bundesliga en ontwikkelt onder andere innovatieve oplossingen als officiële afvalverwerkingspartner van de Allianz Arena. Voor Jürgen Muth, CEO van de Allianz Arena, is deze samenwerking een grote hefboom: "Onze evenementen in de Allianz Arena brengen elk jaar enkele miljoenen mensen samen. We willen innovatieve benaderingen gebruiken om hen te betrekken bij milieubescherming en het behoud van hulpbronnen."

De milieudienstverlener zal op de IFAT voor het eerst het volledige dienstenaanbod van zijn elf landen presenteren. Voor het bedrijf is de IFAT de ideale plaats om ideeën uit te wisselen met een grote verscheidenheid aan vertegenwoordigers uit de industrie. Met zijn consultaties ter plaatse, dialooggerichte eventformats en duurzaam standconcept is de PreZero stand al snel een magneet geworden voor bezoekers.

De "#PreThink: Kreislaufwirtschaft jetzt! Kommt die Verpackungswende 2022?" discussie werd bijgewoond door:
- Dr. Martin Bethke, Executive Officer Markets & Business WWF Germany 
- Jürgen Muth, CEO Allianz Arena  
- Prof. Dr. Christina Dornack, Directeur Instituut voor afval en circulaire economie TU Dresden 
- Thomas Kyriakis, CEO PreZero 
- Dr. Christoph Epping, hoofd van de onderafdeling WR II "Ressourcenschutz, Kreislaufwirtschaft" van het Duitse Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid (aanwezig op de aansluitende persbriefing) 

Thomas Kyriakis, CEO PreZero:
"We denken opnieuw na over de circulaire economie in een nieuwe en holistische benadering. Dit betekent dat we als internationale milieudienstverlener niet alleen actief zijn langs de hele waardeketen, maar ook optreden als consultant bij de ontwikkeling van duurzame en recyclebare verpakkingsoplossingen. Als een van de centrale platforms voor onze industrie stelt IFAT ons in staat om ideeën uit te wisselen met onze klanten en partners en om gezamenlijk duurzame oplossingen te ontwerpen. Wij willen dat de politiek stimulerende systemen aanbiedt voor recyclagevriendelijk productontwerp en meer gebruik van gerecyclede materialen, zodat we samen met alle belanghebbenden de verpakkingsomslag kunnen lanceren." 
 
Dr. Martin Bethke, Executive Officer Markets & Business WWF Duitsland:
"We hebben een kritiek punt bereikt: Wat er in de komende tien jaar gebeurt, is bepalend voor de toekomst van onze planeet. Er is geen economie zonder ecologie. We hebben meer dan ooit een circulaire economie nodig."

Prof. Dr. Christina Dornack, directeur Instituut voor afval en circulaire economie TU Dresden 
"De grootste uitdagingen van het circulaire economiebeleid van de jaren 2020 in Duitsland en de EU zijn om het consequent af te stemmen op de eisen van de 1,5-gradendoelstelling.
Duitsland verbruikt nog steeds een buitensporige hoeveelheid grondstoffen en slaagt er tegelijkertijd niet in om die grondstoffen in de kringloop te houden. Om de milieu- en klimaateffecten over de hele levenscyclus te verminderen, moeten de materiaalstromen worden beperkt en moeten bestaande grondstoffen op lange termijn in de kringloop worden gehouden. Dit vraagt om onmiddellijke veranderingen in productie- en consumptiepatronen die al lang hadden moeten plaatsvinden."

Jürgen Muth, CEO Allianz Arena:
"Onze evenementen in de Allianz Arena brengen elk jaar enkele miljoenen mensen samen. We willen innovatieve benaderingen gebruiken om hen te betrekken bij milieubescherming en het behoud van hulpbronnen. Met de hulp van PreZero zullen we de afvalverwerkingsprocessen verder verbeteren en gezamenlijk duurzame oplossingen ontwikkelen, van afvalscheidingssystemen tot onconventionele recyclingbenaderingen. Want recycling bespaart niet alleen verwijderingskosten, maar spaart ook hulpbronnen. Met onze fanshoptassen, die gemaakt zijn van grasmaaisel uit de Allianz Arena, hebben we samen met PreZero al een fantastisch en bijzonder duurzaam project gerealiseerd."

Dr. Christoph Epping, hoofd van de onderafdeling WR II "Ressourcenschutz, Kreislaufwirtschaft" van het Duitse Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid:
"We moeten het grondstoffenverbruik verminderen en kringlopen sluiten. Om dit nog succesvoller te laten verlopen, zal regelgeving hiervoor het noodzakelijke kader scheppen. PreZero en de Schwarz Groep geven hier het goede voorbeeld."

Informatie over de beurspresentatie is te vinden op de website circularfuture.de/en.