×

ARCO partner van Mushroom Valley

Woensdag 23 augustus 2017
Terug naar overzicht
Deel dit artikel
ARCO is trotse partner van Stichting Mushroom Valley, een platform waarin verschillende partijen zoals ondernemers, kennisinstellingen en overheid samenwerken en een platform dat dient als katalysator voor innovatie en kennisdeling in de paddenstoelensector. Met het lidmaatschap bij Mushroom Valley wil ARCO een bijdrage leveren aan innovatie op gebied van de verwerking en verpakking van paddenstoelen in de complete sector.

Champignon verwerkingslijnen
ARCO is sinds de oprichting van het bedrijf al actief in de paddenstoelensector. Het bedrijf verzorgt voor de grootste champignonkwekers uit onder andere Nederland, België, Duitsland, Portugal, Canada, Nieuw-Zeeland en Polen de champignonverwerkingslijnen, afweegsystemen, procesbanden, interne transportsystemen en verpakkingsmachines.

Innovatie
Mushroom Valley bestaat uit ondernemers, kennisinstellingen en de overheid, allen met een gemeenschappelijk belang in de paddenstoelensector. ARCO ziet dit als een uitgelezen kans om met behulp van de aanwezige kennis een impuls te geven aan innovatie op het gebied van de verwerking en verpakking van paddenstoelen. ARCO directeur Albert Vermeulen vertelt: “Met de oprichting van dit platform creëren we een netwerk van ambassadeurs voor de paddenstoelensector. Het is geweldig dat de samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven, scholen en de overheid een boost krijgt. We zijn er van overtuigd dat op termijn zowel de paddenstoelenbranche als de economie hierdoor versterkt wordt. Daar dragen we als ARCO graag ons steentje aan bij.”

Over Mushroom Valley
Het doel van dit initiatief is om de huidige economische positie van de paddenstoelenbranche te behouden en versterken. Al van oudsher vervult de regio Horst aan de Maas een spilfunctie als het gaat om de productie en verwerking van paddenstoelen, met een duidelijke focus op champignons. Vanuit deze positie heeft ook de periferie rond de sector zich zeer sterk ontwikkeld. De gemeente Horst aan de Maas is binnen de sector een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een platform, dat er voor zorg gaat dragen dat de in het verleden opgebouwde economische activiteit rond de sector in deze regio behouden blijft en versterkt wordt in de toekomst. Resultaat van het onderzoek is de oprichting van Stichting Mushroom Valley in april 2017.

Kijk voor meer informatie op www.arco-solutions.nl en www.mushroomvalley.nl